04:48
فرارسیدن ماه محرم تسلیت باد

فرارسیدن ماه محرم برهمه حسینیان تسلیت باد 

 

 

باز این چو شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است‏

  باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
بى نفح صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گویا طلوع مى‏کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامى ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست‏
این رستخیز عام که نامش محرم است

درباره گاه قدس که جاى ملال نیست
سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه مى‏کنند
گویا عزاى اشرف اولاد آدم است‏

خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پرورده کنار رسول خدا حسین‏