X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
12:03
تاثیر ذکر لاحول و لا قوه الا بالله

 

امام صادق (ع) فرموده است

هرگاه از قدرتمند، یا چیز دیگری ناراحت و اندوهناک شدید، ذکر «لاحول و لا قوه الا بالله» را زیاد تکرار کنید،

زیرا این ذکر کلید گشایش هرگونه گرفتاری و ناراحتی است،

و گنجی است از گنجهای بهشت.»

نیز فرمود


رسول اکرم (ص) فرمود«
ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» نود و نه درد را شفا می دهد که ساده ترین آنها اندوه است
و نیز فرمود: «در شب معراج ابراهیم خلیل بر من گذر کرد، و گفت: به امتت امر کن در بهشت، بسیار درخت نشاء نمایید که زمینش وسیع و خاکش پاک استگفتم «نشاء بهشت» چیست؟
پاسخ داد: لا حول و لا قوه الا بالله

منبع:موعود