23:28
ترجمه دعای عهد مهدی فاطمه (عج) قسمت اول
ترجمه دعای عهد مهدی فاطمه (عج) قسمت اول

 پروردگارا اى رب نور حقیقى وجود کامل و خداوند کرسى با رفعت و خداوند دریاى احسان و اى نازل کننده کتاب آسمانى تورات موسى (ع) و انجیل عیسى (ع) و زبور داود (ع)

 و اى پروردگار سایه و آفتاب گرم و اى نازل کننده قرآن عظیم الشأن و اى پروردگار ملایک مقرب و پیغمبران و رسولان

 پروردگارا همانا از حضرتت درخواست مى‏کنم به حق ذات بزرگوارت و به نور جمال بى‏مثالت که عالم به آن روشن است و به ملک قدیم و سلطنت ازلیت اى زنده ابدى و اى پاینده سرمد

 از تو درخواست مى‏کنم به حق آن اسمى که آسمانها و زمینها را به آن اسم نور وجود بخشیدى و به آن اسمى که اولین و آخرین اهل عالم را به آن اصلاح و تربیت دادى

 اى زنده پیش از هر زنده اى زنده ابدى بعد از هر زنده اى زنده هنگامى که احدى زنده نبود

 اى زنده کننده مردگان و میراننده زندگان عالم اى زنده بالذات که غیر تو خدایى نیست

 پروردگارا تو بر مولاى ما حضرت امام عصر هادى امت و مهدى آل محمد قیام کننده به فرمان تو که درود خدا بر او و بر پدران پاک گوهر او باد

 از تمام مرد و زن اهل ایمان که در مشرق و مغربهاى زمین هستند و در صحرا و کوه و بر و بحر عالمند

 از من‏و پدر و مادر من بر او درود و تحیتى فرست برابر عرش خدا و به قدر مداد کلمات حق

 و آنچه که علم خدا احصاء و کتاب آفرینش حق احاطه بر آن نموده است