08:05
میلاد صاحب الزمان مبارک بادمن مایه امان اهل زمینم چنانکه ستارگان مایه امان اهل اسمانند.(حضرت مولا صاحب الزمان)


بیا ای خورشید پشت ابر و برما بتاب.
میلاد حضرت صاحب الزمان .امام انس و جان.فخر زمین و زمان
برهمه منتظران ان حضرت تبریک و تهنیت باد