11:39
فرارسیدن ماه مبارک رمضان مبارک

 

 

شهر رمضان الذی انزلت فیه القران  

 

 

 

 

فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان 

ماه بندگی و خلوص 

برهمه مومنان  

 مبارک باد