11:14
شهادت امام صادق تسلیت باد

  

 

شهادت ششمین امام شیعیان جهان حضرت امام صادق (ع) برفرزندبرومندش  

حضرت صاحب الزمان(عج) وهمه شما دلسوختگان ان حضرت تسلیت باد 

 

 

 

 

 

بقیع بی چراغ فرزندان زهرا (س)