01:51
نیمه شعبان مبارک باد

 

رواق منظر چشم من اشیانه توست             کرم نماو فروداکه خانه خانه توست    

نیمه شعبان سالروز ولادت گل نرگس.

میوه دل زهرا .

ذوالفقار حیدر

بر همه شما منتظران مبارک باد