12:13
پیشگویی‌های انجیل

                                                                     پیشگویی‌های انجیل  

« پیشگویی‌های انجیل»: این پیشگویی‌ها بر اساس مکاشفه عجیب دانیال نبی است که تعبیر آن این چنین است: وی (دانیال نبی) می‌گوید: در ایلام {susa سمت مشرق بابل در عراق} در پیش روی خود قوچی دو شاخ را دیدم {اشاره به صدام حسین} و شاخ‌های وی بلند بودند {اشاره به اینکه او چهارمین ارتش ثروتمند جهان را داشت}. یکی از شاخ‌های بلندتر از دیگری بود و بعدا بلندتر شد {اشاره به نیروه های نظامی عادی و گارد جمهوری عراق دارد که بعدا شکل گرفت و به هفت لشکر تقسیم شد} این قوچ را می‌دیدم که به سمت شمال {کردها و ایران} و جنوب {کویت} حمله می‌کند. و هیچ نیرویی نمی‌توانست او را از این اعمالش باز دارد.

او به بزرگترین قدرت در منطقه تبدیل شد. در حالی که به این قوچ می‌اندیشیدم. ناگهان بزی با یک شاخ از غرب آمد در حالی که تمام کره را می‌پیمود بدون اینکه زمین را لمس کند {اشاره به جورج دبلیو بوش و نیروی هوایی وی دارد} او به طرف قوچ دو شاخ آمد و به او با خشم زیاد حمله کرد و قوچ توانایی ایستادگی در برابر آن را نداشت. و بز پشت او را به زمین زد. بز خیلی بزرگ و برتر شد اما با وجود قدرتش شاخش شکسته بود {جورج بوش پدر به خاطر تصویب حمله هوایی آمریکا به عراق یکسال بعد ریاست جمهوری را از دست داد}. به جای شاخ قبلی وی چهار شاخ رشد کرد {وی سه پسر و یک دختر داشت که به دلیل «لوسمی 2» فوت کرد} و به جای آنها شاخ دیگری رشد کرد {اشاره به جورج دبلیو بوش} که ثروتمند بود و به طرف غرب و جنوب رفت {وی بیشتر دوران جوانی خود را در قماربازی و شراب خواری گذراند و بعدها به فرمانداری تگزاس رضایت داد و سپس به رئیس جمهوری رسید} و به طرف سرزمین زیبا {یعنی خاورمیانه} لشگر کشی کرد.

او خود را برتر از همه و به عنوان رهبر گروه خود معرفی کرد {رهبر ائتلاف عدالت بی پایان} و بعد من شنیدم که فرد مقدسی به فرد مقدس دیگر می‌گفت: چقدر طول می کشد تا رویایی دانیال تحقق یابد. او جواب داد 2300 روز و شب و این جنگ {جنگ خاورمیانه} شش و نیم سال به طول خواهد انجامید که باعث مرگ و میر و خرابی‌های ناباورانه می‌گردد. زمانی که من در حال دیدن این رؤیا بودم و می‌کوشیدم آن را بفهمم پشت من کسی ایستاد که مردی بود {در انجیل پسر خدا} عیسی (ع) و به جبرئیل گفت که جبرئیل به او بگو که ای پسر! بدان که این رویا به آخرالزمان مربوط می‌شود و این در حالی بود که او در نزدیکی جایی که بودم آمد و من هم از ترس به سجده افتادم.