23:37
توهین به قوم لر توهین به همه اقوام

توهین به قوم لر توهین به همه اقوام ایران است

دوستان سلام

اینباربامطلبی خارج ازموضوع وبلاگ..-وبلاگی که متعلق به حضرت صاحب است-...به روز میشوم

واز این بابت ازشماخوانند گان عزیزو از خود حضرت عذر خواهی میکنم

اما مطلبی است که لازم بود بنویسم. که دل جمعی از شیعیان حضرت صاحب را اندوهگین کرده

وان اینکه در مملکت حضرت صاحب ودر سر سفره حضرت صاحب.  بابودجه های کلان بیت المال

به شیعیان ومحبان حضرت صاحب توهین کردن پستی خاصی را می طلبد

که چشم بر هم بگذاری وعلنا" در روزنامه کشور به اقوام سرفراز ایرانی توهین کنی

ان دفعه  قوم ترک و

اینبار قوم سرفراز   لر  و  لرستانی

و بعد کدام قوم...

ایا یک مقدار جربزه و لیاقت در  مسئولین مملکتی  نیست

تا جلوی این حرکات موزیانه وخیمه شب بازی بعضی افراد سست عنصر گرفته شود...

حرفم با مسئولین:

ایا مردم لر جزو این سرزمین نیستند.که چنین مورد بی مهری مسئولین قرارگرفته اند...

که حتی در رسانه های مملکت کوچکترین اهمیتی به احساسات انها داده نمی شود...

وحرفم با کوردلان:

ایاانهمه زجه پیرزنان فرزند از دست داده کافی نبود...ایا انهمه اشک پدران  شهید کافی نبود....که اینبار برای امتحان صبرشان به حربه

توهین دست برده اید

وما:

به خدایی پناه میبریم که دوست قلبهای صادق است

که نهایت ارزوی عارفان است

فریادرس فریاد خواهان است

یا غیاث المستغیثین