22:44
روز جمعه روز حضرت صاحب الزمان

روز جمعه روز حضرت صاحب الزمان علیه السلام و به نام آن جناب است و همان روزى است که در آن روز ظهور خواهد فرمود بگوبه آن حضرت‏

سلام بر تو اى حجت خدا در همه روى زمین سلام بر تو اى مظهر خدا در میان خلق
 سلام بر تو اى نور خدا که به این نور اهل هدایت به حق هدایت مى‏یابند و به این نور فرج براى اهل ایمان حاصل مى‏شود
 سلام بر تو اى پاکیزه جان از ترس پنهان سلام بر تو اى ولى الله ناصح مردم
 سلام بر تو باد اى کشتى نجات خلق سلام بر تو اى سرچشمه آب زندگانى
 سلام بر تو باد درود خدا بر تو و بر خاندان تو که همه خوبان و پاکان عالمند
 سلام بر تو باد خدا آن وعده نصرت و ظهور سلطنت که تو را وعده داده بزودى مقرر فرماید
 سلام بر تو باد اى مولاى من منم غلام تو و دوستدار تو و شناساى مقام اول و آخر شما
(از پیغمبر «ص» تا امام زمان «ع» )
 بواسطه تو به درگاه خدا تقرب مى‏جویم و به انتظار ظهور تو و ظهور سلطنت حق بر دست قدرت تو مى‏باشم
 و از خدا درخواست مى‏کنم که درود فرستد بر محمد و آل محمد
 و مرا از منتظران تو و از پیروان و یارى کنندگان تو بر علیه دشمنانت قرار دهد و از جمله دوستانى
ب که به فیض شهادت در رکاب تو مى‏رسند گرداند
 اى مولاى من اى صاحب الزمان درود خدا بر تو باد و بر آل بیت تو
 این روز جمعه است که متعلق به توست که در این روز همه انتظار تو دارند و فرج و فتح براى اهل ایمان به دست شما و قتل و هلاکت کفاربه شمشیر توست
 و من اى مولایم در این روز مهمان تو و در پناه توام و تو مولاى کریم و از خاندان کرم و بزرگوارى هستى و از جانب خدا مأمور به مهمان نوازى و پناه دادن خلقى
 پس مرا به مهمانى بپذیر و در جوار خود پناه ده درودهاى خدا بر تو و بر خاندان تو باد که همه از پاکان عالمند.